ADW bloazers
 

logo-adw.png

logo-weerstation.png

logo-federatie.png

De ontstaansgeschiedenis van de ADW Blaozers

Ter gelegenheid van zijn verjaardag kreeg Wim Geesink toemalige voorzitter van de ADW in januari 1986 van zijn oudste zoon,een in Twente gemaakte midwinterhoorn.
Het instrument kreeg een plaatsje aan de wand in de woonkamer.Buurman Wim Lodder zag enige tijd later de hoorn hangen en maakte kenbaar graag ook zo'n hoorn te willen hebben.
Via bemiddeling van genoemde zoon kwam de buurman eveneens in het bezit van een Twentse midwinterhoorn.
Nu ze in het bezit waren van een midwinterhoorn,zou het mooi zijn om er ook op te kunnen blazen,via een artikel in de Graafschapbode van 6 maart 1987,werden ze attent gemaakt
op een cursus in het maken en blazen op een midwinterhoorn.De cursus vond plaats in Zelhem bij de ontmoetingsplaats "De Boerderij"aan de Meeneweg 4.
De cursus werd gegeven op initiatief van Dhr.Harry Pijfers hij verhuisde in 1986 vanuit het Twentse Ootmarsum naar het Achterhoekse Zelhem.

De buurlui Wim Geesink en Wim Lodder gaven zich op voor deze Zelhemse lessen,maar alleen voor wat betreft het afsluitende gedeelte,namelijk het leren bespelen van de hoorns.
Een instrument hadden zij immers al! Tot hun teleurstelling bleek, dat zij in het bezit waren van zogenaamde toeristenhoorns,die wegens slordige binnenafwerking niet geschikt
waren om op te blazen.

In 1988 organiseerde Zelhem opnieuw een midwinterhoornbouwcursus,waaraan Wim Geesink deelnam.Hij bouwde onderleiding van de Dhr.Teije Dijkhuizen uit Lochem in oktober/november
zijn eerste midwinterhoorn.Ruim voor het begin van deze cursus kreeg men van het een en ander lucht binnen het bestuur van de ADW.Het bestuur ontwikkelde het idee om in het
programma van 1988-1989 een lezing te laten houden over het midwinterhoornblazen.De heren Henk Agterhof uit Dinxperlo en Wim Geesink bleken daartoe bereid.

"Wat toet daor toch van wieten...?" Onder die titel hield Henk Agterhof op 29 november 1989 in zaal Elim te Aalten voor plm.80 aanwezigen een lezing over de tradities rond het
midwinterhoornblazen.Doordat Wim Geesink was verhinderd had hij voor een deskundige plaatsvervanger gezorgd,te weten Dhr.Teije Dijkhuizen lid van de midwinterhoorngroep Lochem.
Op een zeer onderhoudende wijze werd er uitleg gegeven voor het maken van een midwinterhoorn,het geheel werd verduidelijkt door dia's.Het enthousiasme waarmee één en ander
gebracht werd,heeft tot gevolg gehad dat de ADW besloot om in Aalten een midwinterhoorncursus te organiseren.De heer H.Arentsen uit Drempt (een oud Aaltenaar)is bereid gevonden
om als docent op te treden.

De belangstelling voor de cursus was groot,het uiteindelijke resultaat was dat er 31 cursisten waren 7dames en 24heren.De cursus werd gegeven in de Ahof in Aalten.
In 5 lesavonden word getracht om uit een boomstammetje een midwinterhoorn te maken.
Vanwege het grote succes van de cursus presenteerde de cursisten zich op zaterdag 9 december 1989 op de binnenplaats van het museum Frerikshuus te Aalten aan de pers met hun
eigen gebouwde hoorn van wisselende kleur,kwaliteit en omvang.Direct daarna hebben een aantal cursisten nog enkele blaaslessen gevolgd.

Uit de cursisten van de midwinterhoorncursus 1989 is er in oktober 1990 een blazersgroep gevormd met 14 blazers.De blazersgroep ging de naam "ADW BLAOZERS" voeren. Deze naam
werd bedacht door de heer Tonny Berendsen uit Silvolde.
Met welwillende medewerking kon de vroegere landbouwloods in Barlo (Discobar De Loods) schuin tegenover cafe-restaurant de Domme Aanleg,worden gebruikt als oefenruimte.

Er kwam een eigen uitmonstering,gesponsord door ADW:
♦ Een groene jagershoed waarop van voren zichtbaar is bevestigd een in hout uitgezaagde midwinterhoorn met daarboven de letters ADW.
♦ Een groene kiel met V-hals.Kraag en hals zijn afgezet met een bies met figuurtjes,waarin de kleuren groen en rood domineren.Op de voorzijde van de kiel is het embleem van de
ADW Blaozers aangebracht: een zwarte ondergrond met daarop in het midden een lichtgekleurde midwinterhoorn,boven de hoorn in rood de letters ADW en daaronder eveneens in rood het woord Blaozers.
♦ Om de hals wordt een zogenaamde rode zakdoek gedragen diagonaal gevouwen.De beide punten worden aan de halszijde door een overlangs uitgehold hoog klompje geleid.Dmv.van omhoog of omlaag schuiven kan zo de zakdoek stevig sluitend om de hals worden aangebracht.

De aanschaf van de stof,de bies,het embleem,de zakdoeken,de klompjes en de uitgezaagde hoed-embleem is mogelijk gemaakt door het ADW bestuur.Elk lid van de blazersgroep betaalde zelf de hoed en zorgde er zelf voor,dat de kiel vervaardigd werd.Kiel,zakdoek,hoed embleem en klompje zijn eigendom van de ADW Blaozers en moeten bij verlaten van de groep dus ingeleverd worden.
♦ Broek (het liefst in zwart,anders in donkere kleur) kousen en schoeisel komen uit de prive garderobe.
Er is afgesproken dat de groep zich houdt aan de traditie om uitsluitend in de periode van 1e adventszondag tot en met 6 januari (Driekoningen) buiten te blazen.

Bron: contactorgaan ADW periode 1988-1995 auters Wim Geesink en Wim Lodder .2018 bewerkt door dePeter de koning 

ADW_bloazers_leden_1989.jpg                                                                                                      x

ADW bloazers leden 1989 met namen
ADW bloazers leden 1989 met namen

Deelnemers  ADW midwinterhoorn bouwcursus 1989