ADW bloazers
 

logo-adw.png

logo-weerstation.png

logo-federatie.png

Agenda 2020 ADW Blaozers

 Nieuwsbrief m.b.t. corona

Het nieuwe midwinterhoornblaasseizoen en de invloed van het Corona virus daar op.

We leven in rare tijden tegenwoordig. Het Corona-virus waart rond en eigenlijk weet nog steeds niemand precies hoe dat virus moet worden bestreden. Maar geen “deskundige” kan het zich veroorloven daar geen mening over te hebben. En dus wordt er bijvoorbeeld door specialisten en politici vaak veel geroepen en komen er per land veel van elkaar verschillende regelingen tot stand. Soms krijg je de indruk dat de regelingen niet altijd even praktisch uitvoerbaar zijn. Het helpt ook al niet dat die regelingen nog frequent worden gewijzigd. Je denkt dan weliswaar te weten waar je op dat moment aan toe bent, maar binnen de kortste keren worden de regels weer aangepast en kan je je huiswerk weer overnieuw doen.

 

Voor een eenvoudig bestuur van een midwinterhoornvereniging is het dus eigenlijk geen doen om te voorspellen wat we in de aanloop tot Eerste Advent en in de blaasperiode van Eerste Advent tot en met Drie Koningen wel mogen doen en wat beslist niet. Daarbij komt dat de midwinterhoorns door de overheid worden ingedeeld bij de blaasinstrumenten en daar gelden dan weer extra regels voor, bijvoorbeeld over het niet in een kleine ruimte mogen blazen. Buiten blazen is dan wel weer toegestaan, maar dan geldt de anderhalve meter regel in volle omvang. Gelukkig is de lengte van de gemiddelde midwinterhoorn zo’n anderhalve meter, zodat wij in ieder geval gemakkelijk de juiste afstand tussen de blazers kunnen bepalen. Tot zover is het volgens het bestuur nog wel te volgen. Maar wat doen we als het slecht weer is? Vorig jaar bij het Gelders Kampioenschap was het koud, eigenlijk erg koud. De toegezegde extra ruimte bleek niet op tijd klaar te zijn. Met als gevolg dat het binnen zo vol was dat er zelfs nog mensen buiten moesten blijven staan. De anderhalve meter regel kon dus niet worden toegepast.

Uitgaande van de huidige regels is het bestuur van mening dat wij voor het komende blaasseizoen de volgende regels in acht zouden moeten nemen:

 1. In principe geen blaasactiviteiten in inpandige ruimtes, tenzij die ruimte groot is.
 2. Buiten kunnen we nog blazen mits de organiserende club kan garanderen dat de Corona voorschriften ook bij slecht weer in acht kunnen worden genomen. We zullen hierbij wel rekening moeten houden met het feit dat sommige clubs zullen besluiten onder deze omstandigheden een wandeling (of een andere blaasactiviteit) niet door te laten gaan.

Wat zal dit voor ons programma betekenen? Voor de verschillende onderdelen van het programma geldt het volgende:

 1. De traditionele openingbarbecue op 13 september kan tot onze grote spijt niet doorgaan omdat een slechtweer scenario niet mogelijk is.
 2. De bouwcursus kan wel aan het Giebinkslat doorgaan, mits iedereen zich houdt aan de strengere regels over het op tijd komen en het op tijd weer weggaan (hierover zijn de bouwers inmiddels geïnformeerd). Een combinatie met het lesgeven op leenhoorns lijkt niet mogelijk. Dit wordt nog verder uitgezocht.
 3. De blaaslessen van Willibrord Egberts zullen waarschijnlijk niet doorgaan (de lessen buiten geven is geen reële optie). Eind augustus/begin september komt er nog verdere informatie over deze lessen.
 4. De clubavonden aan het Giebinkslat kunnen wel doorgaan, maar om te blazen zal men onder een afdakje buiten moeten gaan staan. Binnen moet de anderhalve meter afstand in acht worden genomen.
 5. Blazen bij andere activiteiten kan doorgaan mits naar het oordeel van het bestuur er een aanvaardbaar slechtweer scenario wordt aangeboden.
 6. Het blazen bij de boerderijen kan doorgang vinden, maar per keer met maximaal 4 blazers. Voor het doorgaans zeer gezellig samenzijn na afloop moet de anderhalve meter regel weer in acht worden genomen.
 7. De Algemene Ledenvergadering van de Federatie op 24 september in Doesburg gaat waarschijnlijk wel door, maar met een beperking van het aantal aanwezigen tot 1 afgevaardigde per aangesloten vereniging.
 8. Over het al dan niet doorgaan van het Gelders Kampioenschap op 29 december in Lievelde wordt waarschijnlijk op 21 augustus door het bestuur van de Federatie in overleg met de organiserende vereniging een besluit genomen.
 9. Over het beëindigen van het blaasseizoen op 6 januari kunnen we op dit moment nog niets zeggen.

LET OP 1: wij zijn een vereniging met voornamelijk wijze, wat oudere leden. Die behoren dus tot de zogenoemde risicogroep. Het bestuur heeft er volledig begrip voor als leden zouden besluiten dit jaar beperkt of misschien helemaal niet te blazen.  Niettemin zullen we wel, zoals we elk jaar doen, voor elke blaasactiviteit uitvragen aan alle leden wie daaraan zou willen deelnemen (tenzij een lid op voorhand zou aangeven het komende seizoen niet te willen blazen).

LET OP 2:  het bestuur wil uitdrukkelijk aangeven dat wij niet blij zijn met de manier waarop we dit jaar het blazen met elkaar vorm moeten geven. Wij hopen van harte dat iedereen er aan mee wil werken om dit blaasjaar toch nog binnen de Corona regels tot een succes te kunnen maken.

LET OP 3: Het voorgaande is opgesteld op 5 augustus 2020. Als we als bestuur één ding zeker menen te weten is het dat er nog vele wijzigingen zullen komen in wat we wel of niet mogen doen. We zullen daar als bestuur zo adequaat mogelijk op reageren, maar onze mogelijkheden om die gewijzigde regels anders of in zijn geheel niet toe te passen zullen zeer beperkt zijn. De leden kunnen alleen van ons vragen de informatie daarover zo tijdig mogelijk te verstrekken.

Namens het bestuur, Peter de Koning, schriever.   

 

 

 Blaasprogramma  2019                                                             
 Nr. datum Activiteit Tijd                      
 01       1 dec.

Wandeleling Heikamp Ruurlo                                            .             

9.15 uur
02 4 dec

fam Brunsveld Dinxperloseweg 110  IJzelo                       .       Blazers:Henk 

19.00 uur
 03 8 dec.

Wandeling Kotten Italiaanse Meren  Buitinkweg 8 Kotten                 

10.30-15.30uur
 04 8 dec.

Wandeling Ulft  vanaf DRU gebouw                                       .         

10.30-16.00 uur
 05 8 dec.

Jubileum wandeling Beltrum  Spilmansdijk 8 contact persoon Dennis Meijer 53246881                                                                       

9.30 -16.00 uur
 06 10dec

Uitleg midwinterhoorn blazers  Bassisschool op                 KoersVarsseveld                                                                  .             

12.45-14.15 uur
 06A 10dec Slingerland ziekenhuis Kruisbergweg 25 Doetinchem                            
14.45-17.30 uur
 07 11dec

fam Ebbers Veenhuisweg 7  Aalten                                     .            

19.00 uur
 08 12dec

fam Rutgers Giebinkslat 6 de Heurne 19.30 uur                .                

19.30-21.30 uur
 09 13dec

fam.TolkampKloosterdijk2Aalten.                                                   

19.00 uur
 10 14dec.

Opening Kerstmarkt Aalten                                                              

9.45-10.15uur
 11 14dec.

Opening Kerstmark koppelhuis Bredevoort                                               

14.30-15.15 uur
 12 17dec.

Hoorhblazen vanaf de kerktoren Zieuwent  Joan Thuis     .            

19.00 uur
12a 17dec

Blazen ter gelegenheid van 90e verjaardag Willemien Hobè Ludgerstraat 18b Aalten                                                                       

 19.00-19.15uur
12 b 18dec Bridgedrive in de Hofnar Polstraat                                                                      

9.40-10.00uur

 13 18dec

fam Stronks Elshoekweg 8 Aalten                                        .                  

19.00 uur
14 18dec

fam Dekker Halteweg 5 Lintelo                                              

19.00 uur
14a 19dec Kerstviering Groen van Pinsterenschool Aalten.                                     
18.15-19.00 uur
15 19dec

Verrassing optreden                                                    .             

19.15 uur
 16 22dec

Ringkamp wandeling de Haart                                                                                                                                                                              

 11.00 uur
17 24dec

Lichtjes wandeling  centrum Aalten                                                           

18.00-20.00uur
18 26dec

Domme Aanleg Barlo                                                                       .          

 19 27dec fam Van Eerden Weversborgdijk 1a Lintelo                                      19.00 uur
 20 28dec

Gelderse Midwinterhoorn treffen Ugchelen                                                                                          .                                                                                                               

 21 30dec

Rondgang  Marga Klompè Aalten / Bredevoort                    .       

15.00-16.15uur
21a 2 jan fam Ter Haar , legterdijk1 Aalten                                                                         19.00 uur
 22 5 jan

Toetenwandeltocht  Sportcafe de Pellen Europastraat 2 Dinxperlo       

 12 uur
 23  6 jan

Afblaozen bij fam. te Linde Blekkinghofweg 10A Woold   Partners welkom.