Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 
 Gemeentewapens Aalten, Dixperlo, Wisch

Oudheidkundige Werkgemeenschap A.D.W.

Aalten - Dinxperlo - Wisch
opgericht 27 augustus 1962

ADW is een vereniging die allerlei mogelijkheden biedt om op een actieve of passieve manier bezig te zijn met één of meerdere facetten van de lokale en regionale oudheidkunde. Activiteiten waarbij ook de gezelligheid niet uit het oog wordt verloren.

Dichter Ankh Gussinklo bij ADW

Ankh Gussinklo verzorgt op woensdag 18 mei een lezing op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW) in de Heurnsen Tref in Aalten. Ze doet dit na de jaarvergadering van ADW. Aanvang van de avond is 19.45 uur. De toegang is gratis. Lees meer

Informatie

ADW verschaft informtie door middel van:

Het Contactorgaan
Driemaal per jaar komt er een boekje uit van 56 pagina's, waarin bijdragen van leden worden gepubliceerd.

Lezingen
Elk winterseizoen (oktober-april) worden zes avonden met lezingen georganiseerd over diverse onderwerpen op oudheidkundig gebied.

Cursussen
Aansluitend bij onze doelstellingen worden cursussen gegeven in bijvoorbeeld het maken van midwinterhoorns en oudschrift voor beginners en gevorderden.

Excursies
Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar oudheidkundige objecten.

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek biedt ADW de volgende mogelijkheden:

Dialect
Er zijn dialectgroepen die meewerken aan de totstandkoming van het WALD-woordenboek onder auspiciën van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers.

Veldnamenonderzoek
Het veldwerk in de voormalige drie gemeenten is (grotendeels) afgerond. Van twee zijn boeken verschenen.

Transcriptie van oude handschriften
Er zijn twee groepen die oude handschriften "vertalen" in leesbaar Nederlands:
• De werkgroep paleografie houdt zich bezig met de oudste delen van het Judicieel Protocol van het Richterambt Bredevoort.
• De oudschriftgroep Varsseveld heeft zich bezig gehouden met delen van het Rechterlijk Archief Ambt Wisch.

Overige activiteiten

ADW-Blaozers
Een groep van midwinterhoornblaozers oefent een gedeelte van het jaar om rond de kerstdagen de "Olde Roop" weer te laten klinken bij diverse manifestaties in de regio.

Educatie cultuurhistorie basisonderwijs
Samen met de Aaltense scholen en het Museum in Aalten vormt ADW de stichting "De Gaostok". Vanuit de geschiedenis van Aalten en Bredevoort.