Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Ontstaan ADW

Bakker Derk Willim (Dek) Kobes uut Sinderen krig 'n paar olde papieren in hande en begon zich haevig te interesseren wat d'r allemaole rond 't verdwenen Huus Sinderen en de Kapelle was gebeurd.Geleidelek an zoch hie een maniere um zich hele dage met de streekgeschiedenis bezig te können hollen.In diezelfde tied wier d'r in de gemeente Wisch onder leiding van burg Tuyll van Serooskerken en de ambtenaren Houben en Satter een soort culturele Raod op-ericht die zich bezig ging hollen met 't brede begrip cultuur.En daorbi-j hadden ze ok de ontsluuting van 't gemeentearchief veur ogen. Contacten aover en weer zorgen d'r veur dat Kobes zich ging ummescholen tut gemeentearchivaris en dat burg van Tuyll de buurgemeentes preberen te interesseren veur 'n gemeenschappeleke archiefdienst met Kobes as archivaris.
Burgemeister Stam van Dinxper was meteen veur en later ok burg Van Veen van Aalten.
En zo wier tussen 1958 en 1963 een streekarchivariaat veur drie gemeentes op-ericht.Ze wazzen op dit punt hun tied duudelek veuruut. Deur 't speurwerk van Kobes in de archieven en veural ok ziene schrieveri-je daoraoverinde kranten, begonnen steeds meer luu schik te kriegen in de streek geschiedenis en gingen zelf ok in de archieven zuuken.Langerzamerhand was d'r zovölle belangstelling dat d'r iemand op 't idee kwam um met al die enthousiaste onderzuukers wat meer te gaon doen.Wie d'r op dat idee is ekommen ,is jammer genog verborgen ebleven in de archiefkelders. Maor in 1962 was 't zowiet. Deur 'n comite waorvan de heren Kobes en Satter en de burgemeisters Van Tuyll en Van Veen deel van uutmaken,wieren uutneudigingen verstuurd veur 'n oprichtingsvergadering op 27 augustus in uutspanning De Radstake op de Heelweg.
D'r kwammen 58 luu op af en an't end van de avond die geleid wier deur burg Van Veen hadden 53 luu zich op-geven as lid van de ni-je vereniging.
D'r wier 'n bestuur ekaozen:burg Stam van Dinxper wier veurzitter en de heer Kobes wier secretaris.De vereniging wier verdeeld in verschillende werkgruupkes(te weten archeologie,genealogie,historie,folkloren en dialectstudie). En ze kreg de name Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW.

(door Herman Hofs)