Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

ANBI

anbi.jpg

De OUDHEIDKUNDIGE WERKGEMEENSCHAP VOOR DE VOORMALIGE GEMEENTEN AALTEN, DINXPERLO EN WISCH is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voor ANBI's geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI's vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Statutaire naam: Oudheidkundige Werkgemeenschap van de voormalige gemeenten Aalten, Dinxperlo en Wisch

Naam vereniging: Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (A.D.W.)

KvK-nummer: 40120705

Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

R SIN/fiscaal nr.: 816436599

Doelstelling: Het bestuderen en vastleggen van gegevens op het gebied van streektaal, streekhistorie, folklore, genealogie en archeologie en het in stand houden van het cultureel erfgoed in het gebied van A.D.W. in de ruimste zin van het woord.

Datum oprichting: 27-08-1962

Bestuur en verslagen: Zie elders op deze website

Actuele beleidsplan

Het digitaal leesbaar maken en indexeren van het Contactorgaan.

Beloningsbeleid

Het bestuur en/of de leden van de vereniging kennen geen enkele vorm van beloning, salaris of betaling voor de door hun voor de vereniging gedane werkzaamheden.